Realizacje

 • Podesty obsługowe do elektrociepłowni w Szczecinie (2011) ~ 9t
 • Balustrady, schody, wsporniki i drabiny na elektrownie atomową w Finlandii (2011-2013) ~ 15t
 • Dokumentacja techniczna  na wymianę filtrów Wody Procesowej w elektrowni Dolna Odra (2012) ~ 3t
 • Platformy stalowe do elektrowni atomowej w Finlandii (2012-2013) ~ 60t
 • Podest obsługowy aparatury kontrolno-pomiarowej kotła w elektrociepłowni w Szczecinie (2013) ~ 3t

 • Silosy na miał węgłowy do huty w Austrii (1x600m3 i 2x 1000m3) (2013) ~ 120t
 • Balustrady demontowalne na elektrowni atomowej w Finlandii (2013) ~ 5t
 • Podest obsługowy aparatury kontrolno-pomiarowej na elektrowni Dolna Odra (20113) ~ 2t
 • Dokumentacja zdawcza platform stalowych na elektrownie atomowa w Finlandii (2013 ) ~ 60t
 • Platforma obsługowa na filtrach w Dani (2014) ~2t
 • Instalacja  mielenia i suszenia węgla – Huta stali w Salzgitter, Niemcy (2014) ~ 155t
 • Platformy obsługowe w Dani (2014) ~20t
 • Podesty obsługowe – Oczyszczania gazów wylotowych w Peterborough, Anglia (2014) ~15t
 • Silosy dla przemysłu spożywczego, Zeitz, Niemcy (2015) ~20t
 • Podest do poboru próbek popiołu, elektrownia Pomorzany, Szczecin, Polska (2015) ~3t
 • Zbiornik granulatu z wieżą kondensacyjną, schody z podestami, okap nad walczakiem, zbiornik na gorącą wodę i akcesoria, Głogów, Polska (2015) ~ 110t
 • Budynki produkcyjny i magazynowy z przebudową istn. budynku produkcyjnego i rozbudową infrastruktury tech., Lipno, Polska (2015) ~ 650t
 • Konstrukcja wsporcza pod wentylatory, Głogów, Polska (2015) ~ 7t
 • Podesty obsługowe do reaktora O2, Iggesund, Szwecja – (2015) ~2t