Oferta

Wykonywanie i nadzór nad projektami w zakresie:

  •  obliczeń statycznych konstrukcji stalowych;
  •  wykonywanie planów ogólnych;
  •  wykonywanie planów koordynacyjnych;
  •  wykonywanie dokumentacji prefabrykacyjnej rurociągów;
  •  wykonywanie dokumentacji warsztatowej;
  •  modelowanie 3D